Vacature diaconaal missionair werker voor 15 uur/week

Inloophuis De Brug

Inloophuis De Brug is het diaconale gezicht van de Hervormde Gemeente Delfshaven en de plaats waar wij als kerkelijke gemeente in de wijk present zijn. In de Brug willen we een helper zijn voor hen die geen helper hebben. Wij zijn een lokale gemeenschap van en voor mensen die in een sociaal isolement verkeren en bij ons deel uit maken van een netwerk dat naar hen omziet. Onze kernwaarden zijn barmhartigheid, gerechtigheid, dienstbaarheid en integriteit. We stimuleren elkaar om mee te doen, anderen erbij te betrekken en vormen op deze manier  een dynamische gemeenschap.

De Brug heeft de functie van een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting. Daarnaast bieden we praktische en maatschappelijke hulp waarbij we uitgaan van de behoefte die er is bij de mensen.

De Brug is een plek waar je over God hoort, waar je in gesprek kunt gaan over levensvragen en kunt leren geloven in Jezus Christus.

Thuishaven Schiemond

In Oud-Schiemond, een van de armste delen van Rotterdam, zijn we inmiddels ook een project gestart, waarbij we een keer per week met een bakfiets dit deel van de wijk ingaan en ook hier een helper willen zijn voor hen die geen helper hebben. We zijn daar een inloophuis op straat. Met de IZB en de NGK zijn we gestart met een werkgroep en willen we uitbreiden en zoeken naar een plek waar kinderwerk en werk voor alleenstaande moeders kan plaatsvinden.Voor het inloophuis en Schiemond zoeken we een

diaconaal missionair werker (m/v)

voor 15 uur in de week (0,42 fte) 
Wat verwachten wij van je?

 • Je voelt je thuis in een grootstedelijke omgeving en met name in een multiculturele achterstandswijk.
 • Je hebt een levende relatie met God en een warm hart voor het delen van het evangelie van Jezus Christus.
 • Je organiseert en voert activiteiten uit in De Brug.
 • Je legt contact met de doelgroep en onderhoudt deze.
 • Je voert diaconale activiteiten uit in de wijk Delfshaven.
 • Je begeleidt bezoekers bij hulpvragen of verwijst hen zo nodig door naar andere instanties.
 • Je werft, begeleidt en motiveert vrijwilligers die zowel vanuit de Hervormde Gemeente als daarbuiten zich inzetten voor diverse activiteiten in De Brug en in Schiemond.
 • Je informeert de diaconie en de kerkelijke gemeente regelmatig over de voortgang en ontwikkelingen van het werk in De Brug en Schiemond.
 • Je bouwt aan een netwerk van instanties op het gebied van maatschappelijke en/of diaconale hulpverlening in Delfshaven en onderhoudt deze contacten.
 • Je stelt jezelf op de hoogte van sociale en politieke ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de doelgroep. Je hebt visie en bent actief en creatief in het zoeken naar mogelijkheden om als gemeenschap te groeien.
 • Je werkt samen met je collega, overlegt regelmatig en verdeelt de taken in onderling overleg.

Opleiding

 • Je hebt aantoonbaar MBO+, HBO of HBO-AD werk- en denkniveau op het gebied van Theologie of Social work.
 • Je hebt relevante Bijbelse/theologische kennis.

Plaats in de organisatie

 • Je bent in dienst van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven
 • Je maakt samen met je collega onderdeel uit van het Brugteam en werkgroep Thuishaven Schiemond.

Werkervaring

 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van doelgroepen met een achterstand qua wonen, opleiding en/of inkomen.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring binnen een christelijke gemeente.
 • Je hebt affiniteit met eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid.

Competenties, je bent

 • Communicatief
 • Empathisch
 • Samenwerkingsgericht
 • Coördinerend
 • Motiverend
 • Proactief

Arbeidsvoorwaarden

 • De Diaconie volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Daar is een scholingsbudget aan toegevoegd.
 • Een eindejaarsuitkering en vakantiegeld zijn onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenregeling.
 • De functie wordt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, ingeschaald in schaal 6 of 7
 • Een volledige werkweek kent 36 uren.

Informatie

Bij Margreet Heij, kerkelijk werker Inloophuis De Brug en Thuishaven Schiemond, 06-41747470, of bij Annelies van Wijngaarden, voorzitter diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven, 06-18898702.

Solliciteren

Kan tot 20 juli 2024 middels een motivatiebrief en CV te sturen naar Annelies van Wijngaarden, Oaseplein 8, 3025NM Rotterdam of te mailen: anneliesvw69@gmail.com