Jeroen Hagendijk

Intrede ds. Jeroen Hagendijk in de Pelgrimvaderskerk

Op zondagmorgen 13 november heeft in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven de verbintenis- en intrededienst van ds. Jeroen Hagendijk plaatsgevonden. Een feestelijke dienst: na 4 jaar is nu weer voorzien in beide predikantsposities van onze gemeente. Samen met ds. Markus zal hij onze gemeente als gemeentepredikant voor gaan in het volgen van onze Heer.

Ds. Hagendijk zal zich in onze gemeente o.a. op pastoraal vlak voor diverse groepen in de gemeente inzetten en daarnaast ook opnieuw vormgeven aan missionaire activiteiten die de afgelopen jaren stilgevallen zijn. Dit betreft onder andere toerusting van gemeenteleden, maar ook het organiseren van cursussen als de Alphacursus of soortgelijke cursussen. Deze activiteiten zijn een aanvulling op missionaire activiteiten voor hen die verder bij de kerk vandaan staan, waarin ds. Markus actief is (zie bijvoorbeeld www.werf010.nl). We werken in al deze missionaire activiteiten samen met de IZB.

In de dienst stond Handelingen 16:1-15 centraal. De preek van ds. Hagendijk had als thema ‘Van zij naar wij’ en ging over het belang van het wekelijks samenkomen als gemeente in de kerk om God en elkaar te ontmoeten.

Na de dienst was er ruim gelegenheid om de komst van ds Hagendijk te vieren met koffie, thee en een gezamenlijke lunch voor de gemeente en de gasten. We kijken dankbaar terug op een gezegende en feestelijke dienst!

Dienst terugkijken?