Actie Kerkbalans 2024

Onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is de Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan. En hiervoor hebben we u nodig. Er zijn verschillende manieren om te reageren.

  • Afgelopen week hebt u, als uw mailadres bij ons bekend was, een mail gehad over de Actie Kerkbalans 2024 met de vraag of u kunt aangeven wat u dit jaar aan de kerk wilt bijdragen. U kunt reageren via de link die in de mail staat. U dient hiervoor wel het gehele stuk dat begint met https://www.…. etc aan te klikken. Als u de mail niet  ontvangen hebt, controleer dan ook uw eventuele spambox of laat het ons even weten via kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com
  • Ook kunt u direct een mail sturen naar kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com met uw toezegging, en het toegezegde bedrag overmaken.
  • Als uw emailadres bij ons niet bekend was ontvangt u de brief over de Kerkbalans en het toezeggingsformulier een dezer dagen per post. U kunt het toezeggingsformulier bij een van de kerkrentmeesters inleveren of terugsturen via de bijgevoegde antwoordenvelop.
  • Informatie over toezeggen via de kerkapp volgt zo spoedig mogelijk via de app.
  • U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op NL36 RABO 0373 7177 09 ten name van CvK Hervormde Gemeente Delfshaven, o.v.v. Kerkbalans 2024.

Vanzelfsprekend kunt u een van de kerkrentmeesters altijd aanspreken als u vragen hebt of meer wilt weten over de financiën en verdere organisatie van de kerk. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!