De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente Delfshaven. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. 

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. 

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.