De Hervormde Gemeente Delfshaven is volledig afhankelijk van giften. Wilt u ons werk in Rotterdam steunen, dan kunt u uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.

Algemene giften: IBAN: NL36 RABO 0373 7177 09 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Delfshaven
ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Delfshaven

Diaconale giftenIBAN: NL52 INGB 0000 0405 03 t.n.v. Diaconie der Herv Gem Delfshaven
ANBI-gegevens Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven

Aanschaf collectebonnenHier bestellen!


Hartelijk dank!